Nieuwe vestiging Evangelische geloofsgemeenschap op voormalig industrie terrein
- nieuwbouw -

Voor zijn afstuderen ontwierp Matthieu Maas (Buro Rotterdam) een kerkgebouw, geïnspireerd door de filosofie en ontwerpprincipes van de beroemde Nederlandse architect en monnik, Dom Hans van der Laan. 

Dom Hans van der Laan staat bekend om zijn bijdrage aan de Bossche School en zijn ontwikkeling van het plastische getal, heeft een diepgaande impact gehad op de benadering van sacrale architectuur. Het afstudeerproject is een eerbetoon aan Van der Laan's streven naar harmonie tussen ruimte, licht en proportie, en integreert deze elementen op een manier die zowel vernieuwend als diep respectvol is.

Centraal in het ontwerp staat het gebruik van het plastische getal, een door Van der Laan ontwikkelde verhoudingsleer die streeft naar een perfecte harmonie tussen de verschillende delen van een gebouw en hun relatie tot het geheel. Dit principe is zorgvuldig toegepast in de verhoudingen van de ruimtes, de grootte van de ramen, en zelfs in de keuze van materialen. Het resultaat is een gebouw waarin elke dimensie, elke lijn en elk vlak bijdraagt aan een overkoepelend gevoel van evenwicht en rust.

Licht en Ruimte

Van der Laan zag licht als een essentieel element om de sacrale kwaliteit van een ruimte te benadrukken. In het afstudeerproject is dit principe vertaald naar een ontwerp waarin natuurlijk licht op een bijna mystieke manier wordt gebruikt. Strategisch geplaatste ramen en lichtopeningen zorgen voor een dynamisch lichtspel dat gedurende de dag verandert, waardoor de spirituele ervaring van de ruimte wordt versterkt. Het licht accentueert de eenvoud en de pure vormen van het interieur, en creëert een directe verbinding met het goddelijke.

Materialiteit en Textuur

De keuze van materialen reflecteert Van der Laan's voorkeur voor eenvoud en authenticiteit. Natuursteen, hout, en beton zijn op een zodanige manier gebruikt dat hun natuurlijke textuur en kleur bijdragen aan de serene en contemplatieve sfeer van het kerkgebouw. Deze materialen zijn niet alleen gekozen vanwege hun esthetische kwaliteiten, maar ook voor hun duurzaamheid en hun vermogen om met de tijd mooier te worden, wat de tijdloosheid van het gebouw benadrukt.

Functionaliteit en Flexibiliteit

Hoewel diep geworteld in de principes van Van der Laan, erkent het ontwerp ook de behoeften van een moderne geloofsgemeenschap. Het gebouw is ontworpen met flexibele, rolstoeltoegankelijke  ruimtes die kunnen worden aangepast aan verschillende soorten bijeenkomsten en ceremonies. Deze aanpak zorgt ervoor dat het kerkgebouw niet alleen een plaats van aanbidding is, maar ook een centrum voor gemeenschapsleven en spirituele groei.

Locatie                         Zwolle

Fase                              Definitief ontwerp