"De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval, maar is ook goed voor ruim de helft van het gebruik van alle gerecyclede materialen." - CPB

In de bouw worden veel materialen hergebruikt, dat is een goed start. Buro ROTTER legt de ambitie nog hoger. We streven ernaar om bij elk project minimaal 50% her te gebruiken. 

HERGEBRUIK